Teoria

...czyli odrobina wiedzy dla laików.

Kod HTML

Początki

Pierwszy prototyp hipertekstowego systemu informacyjnego został stworzony przez pracownika ośrodka naukowo-badawczego CERN w 1980 r. Udostępniał on użytkownikom dokumenty, które mogli przeglądać z jednej lokalizacji, nawet jeśli poszczególne fragmenty fizycznie znajdowały się w innych miejscach na świecie. W 1990 r. CERN zaakceptował projekt WorldWideWeb – czyli pierwszej przeglądarki WWW. Pierwsza specyfikacja języka HTML została publicznie udostępniona w roku 1991.

Logo Mosaic

Przeglądarki

Rys historyczny

Pierwszą przeglądarką internetową szeroko stosowaną była Mosaic opracowana w 1993 r. Firma która ją przejęła, udostępniła technologię innym, dzięki czemu Mosaic stał się pierwowzorem dla Internet Explorer'a.

W 1994 roku powstała norweska przeglądarka – Opera. Od roku 1996 do 2000 komercyjna, później na licencji adware (czyli darmowa, ale wyświetlająca reklamy), począwszy od wersji 8.5 już bez reklam.

Netscape Navigator wypuszczony na rynek w 1994 r. był pierwszą przeglądarką komercyjną. W roku 1998 jej kod został upubliczniony, co zapoczątkowało rozwój Mozilli Suite. Dzięki temu powstały najpierw kolejne wersje przeglądarki Netscape, a później Fundacja Mozilla (2003) i wraz z nią Mozilla Firefox – przeglądarka współtworzona przez ochotników.

Pierwszy Internet Explorer pojawił się wraz z Windows'95. Dzięki integracji z systemem operacyjnym, łatwo uzyskał przewagę nad konkurentem (wtedy Netscape Navigator) i szybko stał się światowym liderem.

W roku 2008 na rynku pojawił się Google Chrome – darmowa przeglądarka rozwijana przez Google.

Wspomnieć tu należy także o Safari – przeglądarce stworzonej w 2003 roku przez firmę Apple, początkowo dla systemu OS X, a od roku 2007 także dla Windows.

Silniki

Tzw. silnik przeglądarki internetowej jest to oprogramowanie odpowiedzialne za przetwarzanie i wyświetlanie zawartości stron internetowych. To jak dana przeglądarka interpretuje kod strony zależy od użytego silnika, dlatego na przeglądarkach wykorzystujących ten sam silnik, strony nie powinny wykazywać większych różnic w wyglądzie. Niepełna zgodność z poszczególnymi technologiami (HTML, CSS itp.) są powodem różnej interpretacji kodu strony, a co za tym idzie wyświetlenia stron w sposób niezgodny z zamierzeniem twórcy.

Logo W3C

World Wide Web Consortium to orga­nizacja tworząca wytyczne i standardy sieci internetowej (tzw. rekomendacje W3C), mające zapewnić długotermonowy rozwój internetu. Publi­kowanie otwartych (nie własnościowych) standardów języków i protokołów sieci, ma na celu nie dopu­szczenie do fragmentacji rynku oraz samego internetu.

Technologie

Języki, formaty, standardy – wszystkie te składniki odpowiednio poukładane tworzą to co nazywamy stroną WWW. Podstawą jest HTML opisujący strukturę zawartych na niej informacji (nagłówek, paragraf, ponumerowana lista, itp.). Aby określić wygląd poszczególnych fragmentów strony, korzystamy z arkuszy stylów (czyli CSS), separując w ten sposób strukturę dokumentu od jej prezentacji. Jeśli chcemy dodać do strony jakąś formę interaktywności, dopisujemy kod w języku JavaScript. Jego działanie najczęściej sprowadza się do manipulacji kodem CSS i/lub HTML.

W celu umożliwienia odwiedzającym ingerowania w zawartość strony (np. dodawanie własnych wpisów), wymagany jest kod działający na serwerze (np. PHP). Jeśli funkcjonalność strony jest bardzo złożona – np. uwierzytelnianie (potwierdzanie tożsamości) i autoryzacja (ustalanie, które działania może podjąć dany użytkownik) – korzysta się z frameworków, które udostępniają gotowe rozwiązania typowych zadań.